Bc. Lenka Fišbachová

Bakalářská práce

Tweeting as a New Style of Political Discourse: Linguistic Analysis of Donald Trump’s Tweets

Tweeting as a New Style of Political Discourse: Linguistic Analysis of Donald Trump’s Tweets
Anotace:
Sociální média významně ovlivňují způsob, jakým lidé dnes komunikují. Díky všestrannosti jejich užití mohou být například využívány jako prostředek pro dosažení strategických cílů. Twitterový účet amerického prezidenta Donalda Trumpa je názorným příkladem využití tohoto potenciálu. Tato bakalářská práce zkoumá způsob, jakým Donald Trump takticky využívá svůj Twitterový účet. Cílem této práce je analyzovat …více
Abstract:
Nowadays, social media have a significant impact on the way people communicate. Most importantly, due to their flexibility of use, they offer a great potential for strategic communication. The Twitter account of the U.S. President Donald Trump is an example of the way this potential might be utilized in practice. This thesis deals with Donald Trump’s strategical use of his Twitter account. The aim …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma