Bc. Dalibor Bláha

Master's thesis

Vliv kognitivní zátěže na použitelnost uživatelských rozhraní vybraných internetových bankovnictví

Cognitive load influence on usability of user interfaces of seleceted internet banking systems
Abstract:
Diplomová práce „Vliv kognitivní zátěže na použitelnost uživatelských rozhraní vybraných internetových bankovnictví“ se v teoretické části zabývá vymezením pojmu internetové bankovnictví a dále metodami testování použitelnosti, s detailním zaměřením na metodu Think Aloud. V praktické části práce autor popisuje výběr testovaných rozhraní a provádí jejich evaluaci. V závěru práce autor doporučuje změny …more
Abstract:
The thesis "The influence of cognitive load on the user interface usability selected Internet banking" in the theoretical part deals with the definition of the concept of Internet banking and methods of usability testing, with detailed focus on the Think Aloud method. In the practical part, the author describes the selection of test interfaces and their evaluation is carried out. In conclusion, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Bouda
  • Reader: Mgr. Jan Martinek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta