Bc. Dalibor Bláha

Diplomová práce

Vliv kognitivní zátěže na použitelnost uživatelských rozhraní vybraných internetových bankovnictví

Cognitive load influence on usability of user interfaces of seleceted internet banking systems
Anotace:
Diplomová práce „Vliv kognitivní zátěže na použitelnost uživatelských rozhraní vybraných internetových bankovnictví“ se v teoretické části zabývá vymezením pojmu internetové bankovnictví a dále metodami testování použitelnosti, s detailním zaměřením na metodu Think Aloud. V praktické části práce autor popisuje výběr testovaných rozhraní a provádí jejich evaluaci. V závěru práce autor doporučuje změny …více
Abstract:
The thesis "The influence of cognitive load on the user interface usability selected Internet banking" in the theoretical part deals with the definition of the concept of Internet banking and methods of usability testing, with detailed focus on the Think Aloud method. In the practical part, the author describes the selection of test interfaces and their evaluation is carried out. In conclusion, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Bouda
  • Oponent: Mgr. Jan Martinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta