Kateřina Kepková

Diplomová práce

Specifika tržního prostředí rally sportu a marketingová a prodejní strategie produktu ŠKODA Fabia R5

The Specifics of the Market Environment of the Rally Sport and the Marketing and Sales Strategy of the Product ŠKODA Fabia R5
Anotace:
Diplomová práce identifikuje faktory, které ovlivňují prodejnost rally vozů, konkrétně vozu ŠKODA Fabia R5, a navrhuje marketingovou a prodejní strategii pro další fáze životního cyklu produktu Fabia R5. Použitými výzkumnými metodami jsou analýza, komparace a dotazníkové šetření. V první kapitole práce je představeno prostředí rally sportu a firmy ŠKODA Auto. Druhá kapitola se věnuje situační analýze …více
Abstract:
The Diploma Thesis identifies the factors that affect the sales of the rally cars specifically the ŠKODA Fabia R5 and proposes a marketing and sales strategy for the next stages of the Fabia R5 life cycle. Used research methods are analysis, comparison and questionnaire survey. The first chapter of the work presents the environment of the rally sport and ŠKODA Auto company. The second chapter deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Miroslava Zamykalová
  • Oponent: Šárka Králová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71610

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma