Bc. Jiří POSPÍŠIL

Diplomová práce

Monitorování vnitřního prostředí pomocí platformy Arduino

Indoor Enviroment Monitoring Using the Arduino Platform
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat a navrhnout HW a SW architekturu stanice pro monitorování vnitřního prostředí, implementaci a ověření řešení. Práce zahrnuje přehled současných řešení a popis platformy Arduino. Jedná se o open-source elektronickou platformu, která je založená na snadno použitelném hardware a software. Programovací jazyk Arduina je podmnožinou jazyka C++. Hlavní (praktická …více
Abstract:
The primary goal of this thesis is to analyse and design HW and SW architecture of station for monitoring indoor enviroment, implementation and verification of the solution. This work involves review of current solutions and description of the Arduino platform. It is open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. The Arduino programming language is a subset of C++ language …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠIL, Jiří. Monitorování vnitřního prostředí pomocí platformy Arduino. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma