Bc. Jiří POSPÍŠIL

Master's thesis

Monitorování vnitřního prostředí pomocí platformy Arduino

Indoor Enviroment Monitoring Using the Arduino Platform
Abstract:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat a navrhnout HW a SW architekturu stanice pro monitorování vnitřního prostředí, implementaci a ověření řešení. Práce zahrnuje přehled současných řešení a popis platformy Arduino. Jedná se o open-source elektronickou platformu, která je založená na snadno použitelném hardware a software. Programovací jazyk Arduina je podmnožinou jazyka C++. Hlavní (praktická …more
Abstract:
The primary goal of this thesis is to analyse and design HW and SW architecture of station for monitoring indoor enviroment, implementation and verification of the solution. This work involves review of current solutions and description of the Arduino platform. It is open-source electronics platform based on easy-to-use hardware and software. The Arduino programming language is a subset of C++ language …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2017
  • Supervisor: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POSPÍŠIL, Jiří. Monitorování vnitřního prostředí pomocí platformy Arduino. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Information Science / Information Systems

Theses on a related topic