Lukáš JAVORSKÝ

Bakalářská práce

Analýza spolupráce bioplynové stanice Soběšice s distribuční sítí

Analyses of cooperation of biogas station Soběšice with distributional network
Anotace:
Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá odstávkami bioplynové stanice. Na popsané bioplynové jednotce byly necelý rok zaznamenávány plánované i neplánované odstávky a výpadky. Výstupem je přehled výpadků, zhodnocení spolupráce jednotky s distribuční sítí.
Abstract:
The Bachelor's thesis present the results of a observation power cuts on biogas plant. Power cut and shutdown on bigas plant were recorded less than a year. The output is a list of failures, that points to cooperation between biogas plant and distribution grid.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Jindra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORSKÝ, Lukáš. Analýza spolupráce bioplynové stanice Soběšice s distribuční sítí. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/