Pavel RAK

Bakalářská práce

Srovnání objektů ve směrnici INSPIRE a OpenStreetMap

Comparing Objects in the INSPIRE Directive and OpenStreetMap
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice srovnání objektů prostorových dat uvedených ve směrnici INSPIRE a v projektu OpenStreetMap. V první části jsou definovány základní pojmy týkající se rozebírané problematiky a především struktura objektů definovaných podle příloh směrnice INSPIRE a objektů popsaných ve specifikacích OpenStreetMap. Druhá část se zabývá samotným porovnáním vybraných objektů …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to a comparison of spatial data objects mentioned in the INSPIRE directive and OpenStreetMap project. The first section defines the basic concepts relating to the discussed matters, especially the structure of objects defined by the INSPIRE Directive and objects described in the specifications OpenStreetMap. The second part deals with the actual comparison of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012
Zveřejnit od: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Otakar Čerba, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAK, Pavel. Srovnání objektů ve směrnici INSPIRE a OpenStreetMap. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Geomatika / Geomatika