Lydie ŽŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Teorie rozmanitých inteligencí a její konsekvence pro pedagogickou praxi

The Theory of Multiple Intelligences and its Consequences for Educational Practice
Anotace:
Práce představuje teorii rozmanitých inteligencí Howarda Gardnera. V první kapitole se zabývá pojmem inteligence a základními přístupy k jejímu studiu. Věnuje se nezbytným předpokladům, za kterých může být určitá schopnost nebo dovednost nazvána inteligencí. Dále popisuje jednotlivé inteligence a představuje kritiku této teorie. Poslední kapitola nastiňuje možný dopad pro pedagogickou praxi a také …více
Abstract:
The thesis presents The Theory of Multiple Intelligences by Howard Gardner. In the first part, it deals with the concept of intelligence and basic approaches to its study. It also deals with necessary criteria for the term of intelligence. It is followed by description of the various intelligences and presents critique of the Theory. The last chapter summarizes its possible consequences for Educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010
Zveřejnit od: 30. 3. 2010
Identifikátor: 17130

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Petr Bauman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽŮRKOVÁ, Lydie. Teorie rozmanitých inteligencí a její konsekvence pro pedagogickou praxi. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jq6nre jq6nre/2
3. 5. 2010
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.