Lydie ŽŮRKOVÁ

Bachelor's thesis

Teorie rozmanitých inteligencí a její konsekvence pro pedagogickou praxi

The Theory of Multiple Intelligences and its Consequences for Educational Practice
Abstract:
Práce představuje teorii rozmanitých inteligencí Howarda Gardnera. V první kapitole se zabývá pojmem inteligence a základními přístupy k jejímu studiu. Věnuje se nezbytným předpokladům, za kterých může být určitá schopnost nebo dovednost nazvána inteligencí. Dále popisuje jednotlivé inteligence a představuje kritiku této teorie. Poslední kapitola nastiňuje možný dopad pro pedagogickou praxi a také …more
Abstract:
The thesis presents The Theory of Multiple Intelligences by Howard Gardner. In the first part, it deals with the concept of intelligence and basic approaches to its study. It also deals with necessary criteria for the term of intelligence. It is followed by description of the various intelligences and presents critique of the Theory. The last chapter summarizes its possible consequences for Educational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2010
Accessible from:: 30. 3. 2010
Identifier: 17130

Thesis defence

 • Supervisor: PaedDr. Petr Bauman

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽŮRKOVÁ, Lydie. Teorie rozmanitých inteligencí a její konsekvence pro pedagogickou praxi. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses jq6nre jq6nre/2
3/5/2010
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3/5/2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.