Bc. Jana HAVLÁKOVÁ

Diplomová práce

Termicky indukované transformace polymorfů oxidu železitého v různých atmosférách

Thermally induced transformation of Iron(III) Oxide polymorphs in various atmospheres
Anotace:
Oxid železitý patří mezi důležité nanočásticové mateiály nejen díky aplikačnímu potenciálu, ale i díky svým polymorfním transformacím. Ty se liší v závislosti na mnoha faktorech, z nichž mezi nejdůležitější patří typ použité atmosféry. Tato diplomová práce se zabývá in situ studií transformací v atmosférách CO, CO2 a N2 pomocí rentgenové práškové difrakce. K charakterizaci vstupních a výsledných vzorků …více
Abstract:
Ferric oxide belongs to important nanoparticles not only for it's remarkable application potential, but also for it's polymorphous transformations. These transformations vary according to many factors, from which type of the used atmosphere is the most important. Presented master thesis deals with in situ XRD study of thermally induced transformations in CO, CO2 and N2 atmospheres. Conventional XRD …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLÁKOVÁ, Jana. Termicky indukované transformace polymorfů oxidu železitého v různých atmosférách. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses jq8d3a jq8d3a/2
19. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
19. 5. 2017
Marklová, E.
20. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.