Bc. Jan PÍŠA

Diplomová práce

Amenitní migrace do venkovských oblastí severních Čech

Amenity migration to rural areas of northern Bohemia
Anotace:
Amenitní migrace, jev spočívající v přesunu obyvatel z města na venkov v očekávání zlepšení kvality života, má mnoho aspektů. V osobní rovině lze zkoumat hodnotové orientace, názory a motivace, které vedou jedince k rozhodnutí o přestěhování do rurální oblasti. Ze společenského hlediska dochází k pronikání městského způsobu života do venkovských oblastí a kontaktu amenitních migrantů s komunitou dlouhodobých …více
Abstract:
Amenity migration, the phenomenon of people moving from the city to the countryside in anticipation of improving the quality of life, has many aspects. On a personal level we can examine the value orientation, attitudes and motivations that lead an individual to the decision to move to rural areas. From a social point of view there is penetration of urban life to rural areas and amenity migrants contact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍŠA, Jan. Amenitní migrace do venkovských oblastí severních Čech. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie