Theses 

Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4 – Klára Zálešáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Klára Zálešáková

Bachelor's thesis

Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4

Czech Republic’s household debt in countries of the Visegrad Group

Anotácia: ZÁLEŠÁKOVÁ, K. Zadluženost českých domácností v rámci zemí V4. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací faktorů ovlivňující rostoucí míru zadluženosti českých domácností. Tato míra zadluženosti domácností byla komparována s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky a také byla provedena predikce budoucího vývoje. Literární rešerše se zabývala problematikou zadluženosti domácností a byly představeny významné faktory mající vliv na zadluženost domácností. Výsledky práce vycházejí z komparace vývoje zadluženosti domácností pro jednotlivé státy V4 pomocí metody dekompozice časových řad a vícerozměrné regresní analýzy, prostřednictvím které byl zhodnocen vliv statisticky významných faktorů na sledovanou veličinu. Zdrojová data byla získána z databází ČSÚ, ČNB ARAD, Eurostatu, IMF a MPSV.

Abstract: ZÁLEŠÁKOVÁ, K. Czech Republic’s household debt in countries of the Visegrad Group. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2019.The bachelor thesis deals with the identification and quantification of factors influencing the increasing debt ratio of Czech households. This household debt ratio was compared between the other countries included in the Visegrad Group with performed prediction for future development. The theoretical part studies the case of debt ratio and significant factors influencing the debt ratio. The findings of the thesis derive from comparing the debt ratio development for individual countries of V4 with the use of time series decomposition and multidimensional regression analysis, which evaluated the influence of statically significant factors on the studied samples. The source data was collected from databases like CZSO, CNB ARAD, Eurostat, IMF and Ministry of Labour and Social Affairs.

Kľúčové slová: úvěr, Visegrádská čtyřka, Zadluženost domácností, časová řada, domácnost, vícerozměrná regresní analýza

Keywords: Household debt, household, loan, Visegrad group, multidimensional regression analysis, time series

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/65940 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 17:08, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz