Bc. Petra Stočková

Bakalářská práce

Online Tools for Teaching Pronunciation

Online Tools for Teaching Pronunciation
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit on-line nástroje k výuce anglické výslovnosti dle didaktických pravidel diskutovaných v teoretické části práce. Zde je představena metodologie výuky anglické výslovnosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována jevům segmentální a suprasegmentální roviny. Rovněž je v této části práce zdůrazněna souvislost mezi výslovností jazyka a poslechovými dovednostmi studenta. V následující …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide evaluation of the online tools for teaching/learning pronunciation according to the principles set in the theoretical part. The theoretical background provides basis for the evaluation. In the theoretical part, methodology established for pronunciation teaching is discussed with attention to segmental and suprasegmental features of English pronunciation and the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta