Matej Hlavaj

Bakalářská práce

Využitie virtualizácie pri návrhu IT infraštruktúry

Utilization of virtualization in the design of IT infrastructure
Abstract:
Bachleor Thesis is focused on defining the concept of virtualization and further characterization of how virtualization in the enterprise, as well as at home. Virtualization in the current trend is a good direction of information technology. This paper describes the various forms and methods of virtualization solutions. In the practical part presents the deployment of virtualization on the local computer …více
Abstract:
Hlavaj, Matej: Využitie virtualizácie pri návrhu IT infraštruktúry. [Bakalárska práca] Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. Rok obhajoby: 2012. Bakalárska práca je zameraná na definovanie pojmu virtualizácia a bližšie charakterizovanie virtualizácie ako v podnikovom , tak …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.
  • Oponent: Ing. Július Baráth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.