Bc. Lenka Lasáková

Diplomová práce

Toponyma na katastru obce Bolatice (okres Opava)

Toponyms in the cadastre of the village Bolatice (Opava District)
Anotace:
Předmětem diplomové práce je popis toponymie na katastru obce Bolatice v Moravskoslezském kraji, v býv. okrese Opava. Úvodní kapitoly informují o základních charakteristikách zkoumané obce. Následující kapitoly jsou teoretickými východisky pro praktickou práci s materiálem - obsahují stručný přehled základních pojmů z oblasti toponomastiky a teorii modelové klasifikace toponym. Nejobsáhlejší částí …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on a description of toponymy in a cadastre of village Bolatice located in the Moravian-Silesian region in former Opava district. The initial chapters inform about the essential characteristics of the surveyed village. The following chapters are the theoretical basis for the practical work with material – they contain a brief overview of the principal concepts of the toponomastics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Soňa Hartmannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy