Karel Křesťan

Bakalářská práce

Optimalizace výrobního procesu KARSTAK s.r.o.

Optimalization of production processes in KARSTAK s.r.o.
Anotace:
Cílem této práce je popis a mapování výrobních procesů společnosti KarStaK s.r.o., analýza míst, kde dochází k plýtvání, a následný návrh opatření včetně hodnocení odhadovaného ekonomického dopadu. Mapování se uskutečnilo pomocí pozorování a pro analýzu plýtvání byly zorganizovány tři série snímků operací. Na základě závažnosti zjištěných problémů navrhuje práce opatření k jejich předcházení. Pro odhad …více
Abstract:
The goal of this bachelor’s thesis is to describe and map the business processes of KARSTAK s.r.o., analyze the potential waste and to create a draft of measures including the estimated economic impact. The process of mapping was done by observation method and for waste analysis, three series of operation snapshots were organized. Based on the severity of the problems identified, the theses proposes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Hana Svobodová
  • Oponent: Jan Schrader

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73732

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management