Bc. Veronika Lengálová

Diplomová práce

Naprosto nepřípustné, ale velmi úspěšné: Pornografie, erotika a sex ve veřejném diskurzu po roce 1989.

Absolutely inappropriate, but highly successful: Public discourse on pornography, eroticism and sex after 1989.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na veřejný diskurz o pornografii, erotice, sexu, sexualitě a nahotě v českém prostředí v průběhu devadesátých let a jeho doznívání v současnosti. Poukazuje na specifické postavení erotického podnikání v období nově nabyté svobody, které charakterizoval odmítavý postoj k jakékoli formě cenzury v kombinaci s oslavou podnikavého ducha národa. Pomocí diskurzivní analýzy tištěných …více
Abstract:
This thesis focuses on the public discourse on pornography, eroticism, sex, sexuality and nudity in the Czech environment during the 1990s. It points to the specific position of erotic entrepreneurship in the period of newly acquired freedom, which was characterized by a negative attitude towards any form of censorship in combination with the celebration of the national entrepreneurial spirit. Using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta