Mgr. Radka Veselá

Master's thesis

Celní správa ČR a výkon dělené správy

Customs Administration of The Czech republic and Divided Administration Management
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá výkonem dělené správy orgány Celní správy České republiky. Snaží se poskytnout zejména ucelenou charakteristiku institutu dělené správy s hlavním zřetelem na postavení celních orgánů v této oblasti a dále podstatné informace o samotném vykonávání dělené správy ze strany celních orgánů. V těchto souvislostech je kladen důraz obzvláště na účinnou právní úpravu. Práce se …viac
Abstract:
This thesis deals with the topic of management of divided administration by Customs Administration of The Czech republic. It provides general characteristic of divided administration in Czech republic, however with the significant aspect of the position of Customs Administration of The Czech republic in this area, and discribes some selected segments of implementation this activity by organs of customs …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta