Mgr. Lenka Kozáková

Diplomová práce

Mezipředmětové vazby matematika – chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole.

Interdisciplinary links between math and chemistry. Application of math’s calculations in chemistry using interesting exercises for second level of primary schools.
Anotace:
Moje diplomová práce si klade za cíl přispět pedagogické praxi zpracováním vybranými tématy pro zlepšení výuky chemie. Nejdůležitější část práce tvoří kapitoly číslo – 1 Názvosloví anorganických sloučenin, 2 Chemická rovnice a její úpravy a 3 Chemické výpočty. Tyto kapitoly neuvádí pouze učební text pro žáky základních škol, ale také nabízí jeho doplnění o standardní a zajímavé úkoly na procvičování …více
Abstract:
My master thesis is a compilation and elaboration of selected topics to improve chemistry lessons with the aim to contribute to the best teachers’ practice. The most important part of the thesis is chapter 1 Inorganic compound terminology, 2 Chemical equation and its modifications and 3 Chemical calculations. These chapters are not only mentioning study text for pupils at elementary schools but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta