Bc. Anežka Novotná

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Medical rehabilitation programme and process at patient after total hip arthroplasty
Anotace:
Obsahem této práce je léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. V teoretické obecné části popisuji anatomii a kineziologii kyčelního kloubu. Zabývám se jednotlivými druhy endoprotéz, indikacemi k implantaci totální endoprotézy a případnými riziky. Ve speciální obecné části se věnuji jednotlivým prostředkům léčebné rehabilitace s využitím léčebné …více
Abstract:
The content of this bachelor´s thesis is medical rehabilitation programme and process at patient after total hip replacement. In the theoretical general part I describe anatomy and kinesiology of the hip joint. I deal with individual types of arthroplasties, indication for total hip replacement and potential risks. In the special general part I focus on individual means of the therapeutic rehabilitation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Helena Bastlová
  • Oponent: MUDr. Milan Krtička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta