Arão Minamau Pambo

Diplomová práce

Modelování a simulace SIP a IAX relací

Modelování a simulace SIP a IAX relací
Anotace:
Moje práce je zaměřena na simulaci funkčnosti modelu SIP a IAX a porovnání těchto dvou VoIP protokolů. To je provedeno zavedením Asteriskem serveru na dva virtuální počítaček s operačním systémem Ubuntu, kde je vybudován trunking systém pro každý protokol a to tak, že spojuje volající v obou směrech, zachycuje průchod, a analyzuje pomocí Wireshark. Získaná data jsou pak použita a prezentována ve formě …více
Abstract:
My thesis is focused on simulating a functioning model of SIP and IAX and compare these two VoIP protocols. This is done by implementing an Asterisk server onto two virtual machines with Ubuntu operating system where I build a trunking system for each protocol, tested it by calling the peers in both directions, captured the traffic passing through and analysed it with Wireshark. The acquired data is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 8. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Jan Rozhon

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.