Martin Šebesta

Bakalářská práce

A Translation of English Movie Titles into Czech

A Translation of English Movie Titles into Czech
Abstract:
This thesis analyses English movie titles and their Czech versions, aiming to the reasons for translating or not translating them, describes used techniques and strategies and criteria for their application. It also describes cultural obstacles making the translation more difficult and the ways how translators deal with them. By the titles which were kept original, the thesis shows possible reasons …více
Abstract:
Tato práce se zabývá názvy Anglických filmů a jejich Českými verzemi se zaměřením na důvody jeijch překládání či nepřekládání, popisuje používané postupy při překládání a zvolené techniky. Dále práce popisuje mezikulturní překážky při překládání a postupy, jak se s nimi překladatelé vyrovnali. U nepřeložených názvů práce předkládá možné důvody ponechání originálu a také následky, jež nepřeložení titulu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šebesta, Martin. A Translation of English Movie Titles into Czech. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe