Pavel Peterka

Bakalářská práce

Analysis of impacts caused by direct course interventions that Czech National Bank started in 2013 regarding development of Balance of Payments in 2010 - 2015

Analýza dopadů intervencí ČNB od roku 2013 se zřetelem na vývoj platební bilance v letech 2010 až 2015
Anotace:
Česká národní banka začala 7. listopadu 2013 v rámci svého mandátu intervenovat na devizovém trhu za účelem oslabení české koruny poté, co vyčerpala nástroje úrokových sazeb. Jednala tak, aby se přiblížila naplnění svého inflačního cíle a odvrátila hrozbu deflace. Hlavním cílem je analýza vývoje makroekonomických veličin v roce 2010 až 2015, a to především HDP, čistého exportu a platební bilance. Časový …více
Abstract:
On november 7th the Czech National Bank began with direct course interventions consistent with its legal mandate to achieve domestic currency depreciation after using up the tool of interest rates. The motivation of the Czech National Bank behind this action was to come closer to the inflation target and to avert the threat of a deflation. The main content of thesis is the analysis of macroeconomic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Pavla Chmelová
  • Oponent: Josef Klement

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54938