Ing. Lenka Petrášková

Bakalářská práce

Management a řízení pohledávek v energetické společnosti

Management of receivables in energy company
Anotace:
V této práci se zabývám managementem řízení pohledávek u velké energetické společnosti zabývající se prodejem zemního plynu. Teoretická část popisuje základní pojmy související s problematikou vymáhání pohledávek a dále pak způsoby řešení pohledávek sloužící jako účinné nástroje k jejich úspěšnému vymožení. Cílem je čtenáři poskytnout základní informace o tom co vše management a řízení pohledávek obsahuje …více
Abstract:
This thesis is aimed on the management receivables department in the big energy company with its business activity - selling of natural gas.The theory part describes the basic terms related to issues with recovery of the receivables. Furthermore it describes tools and ways of how to manage receivables leading the successful recovery. The aim of this thesis is to provide the readers basic information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: MBA Jaromír Stemberg
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance