Bc. Kryštof Kubinec

Master's thesis

The impact of input costs on the profitability of metallurgical and foundry companies in the Czech Republic

Vliv vstupních nákladů na rentabilitu firem z oboru hutního zpracování kovů a slévárenství v ČR
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá vliv vstupních nákladů na rentabilitu podniků z odvětví hutního zpracování kovů a slévárenství v ČR, a to v letech 2008 až 2018. K tomu je využita regresní analýza časových řad. Proměnné byly zvoleny na základě analýzy nákladů odvětví. Vysvětlující proměnné jsou identifikované vstupní náklady a vysvětlované proměnné jsou jednotlivé ukazatele rentability. Výsledkem regresní …more
Abstract:
This diploma thesis examines the impact of input costs on the profitability of metallurgical and foundry industry in the Czech Republic, in the years 2008 to 2018. For this is used a regression analysis of time series. The variables were selected on the basis of an industry cost analysis. Explanatory variables are identified input costs and explained variables are individual indicators of profitability …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta