Bc. Natálie Janíčková

Diplomová práce

Dramatický workshop ve výuce anglického jazyka

Drama workshop in ELT
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na drama jakožto zážitkovou a multisenzorickou strategii učení ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zaměřuje na specifika, vzdělávací potřeby a motivace žáků ve věku od 14 do 15 let, protože praktická část diplomové práce je zaměřena na dospívající studenty. Kromě toho je jedna část této práce věnována paměti, učení se jazykům a …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on drama as an experiential and multisensory learning strategy in ELT in lower secondary school education. The theoretical part concerns the specifics, learning needs and motivation of learners from 14 to 15 years old, since the practical part of the diploma thesis is focused on teenage learners. Besides that, one part of this thesis is devoted to memory, learning languages …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Oponent: Mgr. Tomáš Andrášik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta