Martin Stříbný

Bakalářská práce

Aplikace RSS kanálů v prostředí univerzity

The RSS Technology Implementation in University Environment
Anotace:
Hlavní část této bakalářské práce je zaměřena na tvorbu vyhledávacího robota, který dokáže nalézt změny na webových stránkách. Tyto změny se pak dále publikují pomocí RSS kanálů nebo přímo na webovém portálu k tomu určeném. V úvodu práce se zabývám technologií RSS kanálů a jejich využití v praxi. V druhé části jsou zmíněny webové stránky, ve kterých je možné vyhledávat změny, a ty které k tomu nejsou …více
Abstract:
The main part of this thesis is focused on creating a search robot that can find changes on the website. These changes are then also published via RSS or directly to the web site for that purpose. The introduction of technology to deal with RSS feeds and their use in practice. The second part is mentioned website, where you can search for changes, and those who do not very useful. We also describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Kulhánek
  • Oponent: Pavel Smutný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení

Práce na příbuzné téma