Bc. Petr MIKUTA

Master's thesis

Elektromagnetický projekt magneticky levitovaného superexpresu

Electromagnetic design of magnetically supported superexpress
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektromagnetický návrh magneticky levitovaného superexpresu typu Transrapid. Popisuje nejběžnější způsoby dosažení levitace pomocí magnetického pole. Obsahuje princip a technické parametry superexpresu Transrapid. Popisuje lineární motory využívající se u transportních systémů. Uvádí návrh lineárního synchronního motoru (LSM) a jeho numerické ověření.
Abstract:
The main objective of the thesis is an electromagnetic draft of a magnetically levitated superexpress type Transrapid. It describes the most common ways of levitation by the means of magnetic field. It contains the principle and technical parameters of the Transrapid. It describes linear engines used at the transportation systems. It designes a linear synchronic engine (LSM) and its numeric calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Prof. Ing. Daniel Mayer, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKUTA, Petr. Elektromagnetický projekt magneticky levitovaného superexpresu. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Commercial Electrical Engineering