Theses 

Anežka Čermáková Sluková a její literární, kulturní a společenský přínos na přelomu 19. a 20. století<br> – Marie Pacltová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Marie Pacltová

Diplomová práce

Anežka Čermáková Sluková a její literární, kulturní a společenský přínos na přelomu 19. a 20. století<br>

Anežka Čermáková Sluková, her literary, cultural and social contribution at the turn of the 19th and 20th century

Anotace: Cílem práce je nastínění soukromého života, veřejného přínosu a literární tvorby spisovatelky pocházející z Podještědí, Anežky Čermákové Slukové. Její vztah a inspirace k dalším veřejně činným osobám, zejména ke Karolíně Světlé a Elišce Krásnohorské. Práce by měla zahrnovat pohled do soukromí ženy střední vrstvy. Podkladem pro DP je korespondence A. Slukové-Čermákové, E. Krásnohorské, T. Novákové a dalších, jejich rukopisy a tisky. Podklady se nachází v archivu Podještědského muzea K.Světlé a v Památníku národního písemnictví.

Abstract: The Goal of this thesis is the insight into the private life, the public contribution and the literary production of the authoress coming from the Podještědí region, Anežka Čermáková-Sluková. Her relation to and the inspiration from other publicly active persons of her era, in particular her relationship to Karolína Světlá and Eliška Krásnohorská, is discussed. The thesis should provide the insight into the private life of a middle-class woman at the turn of the 19th and 20th century. Sources for this diploma thesis are among others the correspondence between A. Čermáková-Sluková, E. Krásnohorská, T. Nováková their manuscripts and prints. Sources can be found in the archive of the Podještědské museum of Karolina Světlá and in the Museum of Czech Literature (Památník národního písemnictví).

Klíčová slova: Anežka Čermáková-Sluková, Karolína Světlá, Eliška Krásnohorská, Podještědí, 19. a 20. století, česká literatura

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Marie Bahenská
  • Oponent: Jiří Kotyk, Dana Musilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 19:25, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz