Bc. Tereza Fulínová

Bakalářská práce

Aplikace principů Green Chemistry

Application of the green chemistry principles
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zásadami zelené chemie a jejich uplatněním při náhradě klasických rozpouštědel iontovými kapalinami. Další velkou část tvoří problematika iontových kapalin, jejich výroba a využití. Jako specifické využití iontových kapalin je zde popsáno jejich uplatnění při odsiřování ropy.
Abstract:
This bachelor thesis concerns about the green chemistry principles and principles of green chemistry application. The thesis deals with the application of solvents, in particular with ionic liquids, their production and utilization. There is described specific application of ionic liquid for desulphurisation of petroleum.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fulínová, Tereza. Aplikace principů Green Chemistry. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.