Bc. Eva KUČEROVÁ

Diplomová práce

Dialect in Translation: Black English of Toni Morrison

Dialect in Translation: Black English of Toni Morrison
Abstract:
The subject of this thesis is the function of dialect in literature and its translation into Czech. This thesis contains analysis of The Bluest Eye by Toni Morrison and its transaltion Nejmodřejší oči by Michael Žantovský. These two works are compared on the basis of frequency and function of dialect markers. The aim of this thesis is to find out the strategies of translation and if the function of …více
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je funkce dialektu v literatuře a jeho následný překlad do českého jazyka. Součástí práce je analýza díla Toni Morrison The Bluest Eye a jeho překladu od Michaela Žantovského Nejmodřejší oči. Tato díla jsou srovnávána na základě frekvence a funkce dialektismů. Cílem analýzy je zjistit metody překladu a zda se funkce dialektu originálu zachovala i v překladu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Eva. Dialect in Translation: Black English of Toni Morrison. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta