Theses 

Budování značky v prostředí nadnárodní společnosti pro lokální trhy – Bc. Nadezhda Axyonova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nadezhda Axyonova

Diplomová práce

Budování značky v prostředí nadnárodní společnosti pro lokální trhy

Brand building in a multinational company environment for local markets

Anotace: Obsahem diplomové práce „Budování značky v prostředí nadnárodní společnosti pro lokální trhy“ je analýza konkrétních aktivit společnosti, zaměřených na budování značky a zhodnocení stanovené strategii budování značky. Pro analýzu byla zvolena firemní značka nadnárodní společnosti Nestlé. Teoretická část se zabývá strategickým budováním značky. Praktická část zahrnuje představení společnosti, analýzu provedených marketingových aktivit na podporu budování značky a zvýšení konkurenceschopnosti. V závěru diplomové práce jsou zpracovány výsledky analýzy a vyvozeny doporučení pro další vývoj.

Abstract: The thesis contains " Brand building in a multinational company environment for local markets" is to analyze the specific activities of a company, focusing on the brand building strategy. For the analysis was selected brand of the multinational company Nestle. The theoretical part deals with strategic brand building. The practical part includes presentation of the company, the analysis of the marketing activities to promote brand building and to increase competitiveness. At the end of the study there were drawn the results of the analysis and were given recommendations for the further development.

Klíčová slova: Budování značky, globální značky, marketingový výzkum, marketing, Nestlé, lokální značky/Branding, globlal brands, marketing research, local brands

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:48, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz