Bc. Eva Štarhová

Bakalářská práce

Výživa dětí předškolního věku - edukační materiály pro činnosti rodičů s dětmi

Nutrition of the preschool age children - educational materials for activities of parents with children
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci dětí ke správným stravovacím návykům. Teoretická část vysvětluje pojmy zdravé výživy právě pro pochopení důležitosti vhodného stravování dětí. Praktickou část tvoří metodické náměty primárně zaměřené na zdravou výživu, ale současně se snaží rozvíjet dílčí cíle všech pěti vzdělávacích oblastí vymezených v RVP PV. Metodika byla vytvořena pro činnosti rodičů s …více
Abstract:
This thesis focuses on motivating children to proper eating habits. The theoretical part explains the concepts of healthy nutrition just for understanding the importance of proper eating habits of children. The practical part consists of methodological suggestions focused primarily on healthy nutrition, but also seeks to develop sub-targets of all five educational areas defined in the RVP PV. The methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta