Bc. Eva Štarhová

Bachelor's thesis

Výživa dětí předškolního věku - edukační materiály pro činnosti rodičů s dětmi

Nutrition of the preschool age children - educational materials for activities of parents with children
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na motivaci dětí ke správným stravovacím návykům. Teoretická část vysvětluje pojmy zdravé výživy právě pro pochopení důležitosti vhodného stravování dětí. Praktickou část tvoří metodické náměty primárně zaměřené na zdravou výživu, ale současně se snaží rozvíjet dílčí cíle všech pěti vzdělávacích oblastí vymezených v RVP PV. Metodika byla vytvořena pro činnosti rodičů s …more
Abstract:
This thesis focuses on motivating children to proper eating habits. The theoretical part explains the concepts of healthy nutrition just for understanding the importance of proper eating habits of children. The practical part consists of methodological suggestions focused primarily on healthy nutrition, but also seeks to develop sub-targets of all five educational areas defined in the RVP PV. The methodology …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta