Mgr. Jana Němcová

Diplomová práce

Vnitřní řády věznic z hlediska jednoduchého a ústavního práva

The inside rules of prisons from simple and constitutional law point of view
Anotace:
Práce se zabývá vnitřními řády vybraných českých věznic,je zde také zpracován přehled mezinárodně právní úpravy a úprava výkonu trestu v některých státech. Úmyslem práce není nutné zjištění rozdílů mezi jednotlivými vnitřními řády věznic, ale je jím pouhá snaha o zdokumentování a poznání vnitřních řádů věznic, jejich postavení v systému práva, způsobu jejich aplikace, včetně otázky volného rozhodování …více
Abstract:
The theme of this thesis is „The inside rules of prisons from simple and constitutional law point of view“.An inside rule of prison is an act of the governor of the prison. The Director General of the Prison Service has the power to check and consequently to approve of inside rule of every prison in the Czech Republic. The power is given by the Act 169/1999 Coll. as amended. Each of researched inside …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta