Bc. Lenka Hubáčková

Diplomová práce

Přeshraniční spolupráce obcí na česko-slovenském pomezí

Cross-border cooperation of municipalities on the Czech-Slovak borderland
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přeshraniční spoluprací mezi obcemi českého a slovenského pohraničí. Česko-slovenská pohraniční oblast byla pro účely této diplomové práce vymezena okresy přiléhajícími k česko-slovenské státní hranici. V práci jsou představeny různé typy meziobecní spolupráce, nejvíce prostoru je však věnováno partnerské spolupráci obcí. Partnerská spolupráce je založena především na dlouhodobě …více
Abstract:
This Master's thesis deals with the cross-border cooperation between the municipalities in the Czech and Slovak borderland. The Czech-Slovak borderland was defined by the counties adjacent to the Czech-Slovak state border. Different types of inter-municipal cooperation are presented in this thesis, but most space is devoted to town-twinning. Town-twinning is based mainly on long-term cooperation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta