Bc. Lenka Hubáčková

Master's thesis

Přeshraniční spolupráce obcí na česko-slovenském pomezí

Cross-border cooperation of municipalities on the Czech-Slovak borderland
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přeshraniční spoluprací mezi obcemi českého a slovenského pohraničí. Česko-slovenská pohraniční oblast byla pro účely této diplomové práce vymezena okresy přiléhajícími k česko-slovenské státní hranici. V práci jsou představeny různé typy meziobecní spolupráce, nejvíce prostoru je však věnováno partnerské spolupráci obcí. Partnerská spolupráce je založena především na dlouhodobě …more
Abstract:
This Master's thesis deals with the cross-border cooperation between the municipalities in the Czech and Slovak borderland. The Czech-Slovak borderland was defined by the counties adjacent to the Czech-Slovak state border. Different types of inter-municipal cooperation are presented in this thesis, but most space is devoted to town-twinning. Town-twinning is based mainly on long-term cooperation between …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta