Bc. Petr NETOPILÍK

Bakalářská práce

Realizace mezinárodní ochrany v ČR

Implementation of international protection for aliens in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje institutu mezinárodní ochrany v ČR. Zachycuje důležité pojmy ze zákona o azylu. Popisuje proces aplikace zákona o azylu v praxi v souvislosti s řízením o mezinárodní ochraně. Zaměřuje se na žadatele o mezinárodní ochranu a jeho vnitřní pohnutky, které ho vedou k úmyslu žádat ČR o ochranu před pronásledováním. Zachycuje současné postupy státních orgánů …více
Abstract:
Objective of this thesis is to track the latest developments in the area of international protection for aliens in the Czech Republic. It covers essential concepts of the Act on Asylum and it describes ways of putting the Act on Asylum into practice with respect to the international protection regulations. The thesis also focuses on the applicant and their intrinsic motivations which make them demand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008
Identifikátor: 1009469

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NETOPILÍK, Petr. Realizace mezinárodní ochrany v ČR. Brno, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika