Bc. Petr NETOPILÍK

Bachelor's thesis

Realizace mezinárodní ochrany v ČR

Implementation of international protection for aliens in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje institutu mezinárodní ochrany v ČR. Zachycuje důležité pojmy ze zákona o azylu. Popisuje proces aplikace zákona o azylu v praxi v souvislosti s řízením o mezinárodní ochraně. Zaměřuje se na žadatele o mezinárodní ochranu a jeho vnitřní pohnutky, které ho vedou k úmyslu žádat ČR o ochranu před pronásledováním. Zachycuje současné postupy státních orgánů …more
Abstract:
Objective of this thesis is to track the latest developments in the area of international protection for aliens in the Czech Republic. It covers essential concepts of the Act on Asylum and it describes ways of putting the Act on Asylum into practice with respect to the international protection regulations. The thesis also focuses on the applicant and their intrinsic motivations which make them demand …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2008
Identifier: 1009469

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2008
  • Supervisor: JUDr. Miroslava Kejdová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NETOPILÍK, Petr. Realizace mezinárodní ochrany v ČR. Brno, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.