Bc. Eva Slavíková

Diplomová práce

Die Anglizismen im Magazin Focus. Einige charakteristische Merkmale der deutschen Sprache des 21. Jahrhunderts

Anglicisms in the magazine Focus. Some characteristic features of the German language of the 21st Century
Abstract:
The theme of this diploma work is "Anglicisms in the magazine Focus. Some characteristic features of the German language of the 21st Century" This work is treating English borrowings in German - process of the adaptation of the words, the English influence on the German language and the language contact. The most important source for the examples of the modern German was the magazine Focus.
Abstract:
Tématem této diplomové práce jsou "Anglicismy v magazínu Focus. Nástin některých charakteristických znaků němčiny 21. století" Práce pojednává např. o adaptaci anglických přejímek v němčině, vlivu anglického jazyka na jazyk německý a jazykovém kontaktu. Jako praktický příklad současné němčiny sloužil jazyk magazínu Focus.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta