Ing. Irena Vodičková

Diplomová práce

Organizace dopravy na trati Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník a na odbočných tratích po elektrifikaci traťových úseků

Traffic organization on the track Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník and on the sidelines after electrification of track sections
Anotace:
Práce se zabývá sestavou grafikonu vlakové dopravy na trati Olomouc ? Uničov ? Šumperk ? Jeseník a na odbočných tratích po elektrizaci traťových úseků. Na základě analýzy pro výhledové období byl pro na těchto tratích navržen grafikon osobní dopravy. Bylo provedeno vyhodnocení navržené grafikonu a srovnání kvalitativních parametrů se současným stavem. Práce představuje nové řešení řízení dopravy na …více
Abstract:
This work deals with an assembly of train traffic diagram on the track Olomouc ? Uničov ? Šumperk ? Jeseník and on the sidelines after electrification of track sections. Timetable graffic of passenger traffic was proposed on the basis of the analysis for perspective period for these tracks. There was made an evaluation of proposed timetable graffic and confrontation of qualitative parameters with present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vodičková, Irena. Organizace dopravy na trati Olomouc - Uničov - Šumperk - Jeseník a na odbočných tratích po elektrifikaci traťových úseků. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera