Adu Seth Kofi

Diplomová práce

Inflation and Exchange Rate in Ghana

vztahu mezi mírou inflace a směnnými kurzy v Ghaně
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na zkoumání volatility a vztahu mezi mírou inflace a směnnými kurzy v Ghaně. Údaje pro tuto studii byly získány ze Světové datové banky, Ghanské banky a statistické služby Ghany. Pokrývají období od roku 1980 do roku 2016. Hlavními proměnnými byl reálný kurz a inflace. Software používaný ke spuštění dat byl Stata. Studie použila model vektorového autoregresu (VAR). Model VAR …více
Abstract:
This thesis was aimed at investigating the volatility and relationship between inflation rates and exchange rates in Ghana. The data for the study was obtained from the World Data Bank, the Bank of Ghana, and the Ghana Statistical Service. It covered a period from 1980 to 2016. The main variables were the real exchange rate and inflation. The software used to run the data was Stata. The study employed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Breinek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta