Bc. Alžběta Růčková

Diplomová práce

Kýč jako téma mediální výchovy

Kitsch as a Topic of Media Education
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá charakteristikami a rozpoznáním vizuálního kýče a objasněním pojmu mediálního kýče. Tyto problematiky propojuje jako obsah průřezového tématu mediální výchova, aplikovaného do předmětu výchovy výtvarné.
Abstract:
The master’s thesis focuses on characterising and recognizing visual kitsch, addressing the term of media kitsch and linking those issues as contents of a cross-sectional theme Media Education, applied into a school subject of Art.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martina Želazková
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy