Mgr. Markéta Brychtová

Master's thesis

Edukace osob s Aspergerovým syndromem

Education of people with the Asperger syndrome
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám edukací dětí s Aspergerovým syndromem. Cílem práce je popsat osobnost, charakteristické projevy a možnosti jejich vzdělávání v České republice. Poukázat na to, jaké jsou jejich zvláštnosti při komunikaci se svým okolím, dále na to, co je nebo není pro ně obtížné, v čem dokáží vynikat a co je zajímá a baví. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první …more
Abstract:
This thesis concerns the education of children with Asperger syndrome. The main aim is to describe a personality and characteristic behaviour of these children, and then also possibilities of their education in the Czech Republic. As the next, it points to peculiarities of their communication with their environment, what is and what is not difficult for them, what they are good at and what interests …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2008
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education