Bc. Lenka Michalcová

Diplomová práce

CE-LIF fúzního proteinu AHP5-GFP v komplexních vzorcích

CE-LIF of fusion protein AHP5-GFP in complex samples
Anotace:
V této práci se zabýváme proteinem AHP5 (Arabidopsis histidine phophotransfer protein 5) z cytokininové signální dráhy rostlin, který funguje jako přenašeč fosfátu mezi cytoplazmatickou membránou a buněčným jádrem. Fosforylace proteinu je lokalizována na histidinu, a díky nestabilitě fosfohistidinu v kyselém prostředí je nutné separaci i přípravu vzorku provádět za podmínek, kdy je fosfohistidin stabilní …více
Abstract:
In this work, we study the protein AHP5 (Arabidopsis histidine phophotransfer protein 5) of cytokinin signaling pathway in plants. This protein acts as a phosphate transporter between cytoplasmic membrane and cell nucleus. Protein phosphorylation is located on histidine, which is instable in the acidic environment. Therefore, the sample preparation and separation has to be carried out under conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta