Šárka Tomalská

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci srdeční chlopně

Nursing Process in Care of Patient after Heart Valve Surgery.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Ošetřovatelský proces u pacienta po operaci srdeční chlopně. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na chlopenní srdeční vady, možnosti jejich operace, druhy náhrad srdečních chlopní a pooperační komplikace. Dále popisuje ošetřovatelskou péči a roli sestry v péči o pacienta v předoperačním, intraoperačním a v pooperačním období …více
Abstract:
The bachelor´s thesis entitled Nursing process in patient after heart valve surgery. The work is divided into theoretical and practical part is focused on heart defects, types of heart surgery, types of heart valve replacements and postoperative complications. The next part describes the nursing care and the role of the nurse in the care of the patient in the preoperative, intraoperative and postoperative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/qkrsv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 8. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Hana Heiderová, PhD.
  • Oponent: Mgr. Bc. Hana Hozová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra