Barbora Oravová

Bachelor's thesis

Fenomén "Late night" a jeho adaptace pro české publikum

The "Late night" phenomenon and its adaptation for the Czech audience

Anotácia:
"Late night talkshow" je zejména v USA velmi významným, zaběhnutým a populárním televizním žánrem. V českém (potažmo evropském) televizním prostředí se však tento speciální druh televizní zábavy ve své původní (tzn. americké) podobě často neuchytil, nebo uchytil, ale americké podobě se pouze přiblížil. Ve své bakalářské práci se budu z pohledu vývoje zabývat důvody pro tyto skutečnosti. Na základě …viac
Abstract:
"Late night talkshow" is a very significant, well established and popular television genre – especially in the USA. However, this special kind of television entertainment in its original (American) form has not often gained a large audience in the Czech (and also European) television environment, or it has, but approached the original form only remotely. In my bachelor's thesis, I will deal with the …viac
 

Kľúčové slová

televizní pořady

Kľúčové slová

televizní žánry

Kľúčové slová

Česko

Kľúčové slová

televizní diváci

Kľúčové slová

Spojené státy americké

Kľúčové slová

talk show
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2020
  • Vedúci: Viktor PRŮŠA
  • Oponent: Václav MORAVEC

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2021 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna