Mgr. Petr Peiger

Diplomová práce

Vybrané aspekty přezkoumávání náležitého poskytnutí zdravotní péče pacientovi podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Selected Aspects of Reviewing the Provision of Adequate Health Care to the Patient under the Public Health Insurance
Anotace:
Tato práce pojednává o vybraných aspektech prošetřování poskytování náležité zdravotní péče pacientům z pohledu práva sociálního zabezpečení. Hlavní část je proto zaměřena zejména na problematiku právní úpravy institutu stížností ve zdravotnictví a dále na s tímto bezprostředně související téma kontrolních činnosti ve zdravotnických zařízeních. Práce také analyzuje možnosti stěžovatele v případě, že …více
Abstract:
This thesis disserts on selected aspects of reviewing the provision of adequate health care to the patient under the viewpoint of Czech social security law. Thus, the main part of this paper is particularly focused on the issues in legal regulation of the institution of complaints about health care and directly related topic of control activities in medical facilities. Author also analyses other possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Zachovalová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta