BcA. Martina Krausová

Bakalářská práce

Čtyřruční hra jako jedna z forem komorní hry

Four hand piano playing as a form of chamber music
Anotace:
Anotace Diplomová práce „Čtyřruční hra jako jedna z forem komorní hry“ pojednává o vzniku této komorní disciplíny a jejím historickém vývoji. Seznamuje s autory čtyřruční tvorby a věnuje se metodice hry v elementární výuce i hře zkušeného klavírního dua.
Abstract:
Annotation Diploma thesis „Piano Duet as a form of chamber music” deals with the origin of this branch of chamber music and its historical development. It introduces the composers of piano duets and it focuses on the methodology of playing at both elementary and advanced level.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimíra Sláviková
  • Oponent: Mgr. Josefa Hloušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/a5cf2/